Etapele procesului
de restaurare
Despre
Publicații
Proiecte
Video
Contacte
Save Chișinău (A.O. Salvați Chișinăul) este o organizație non-guvernamentală care promovează principiile urbanismului durabil și integrarea armonioasă a patrimoniului cultural în dezvoltarea urbană.
Prima etapă
Proiect de restaurare
ĂePentru a putea identifica cele mai bune soluții pentru restaurarea unei clădiri e nevoie de
 • Promovarea principiilor de urbanism durabil;
 • Promovarea integrării patrimoniului cultural construit în dezvoltarea urbană;
 • Promovarea, cercetarea, ocrotirea monumentelor de arhitectură și a patrimoniului cultural construit;

Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

 1. Inițierea și implementarea proiectelor în vederea salvgardării și promovării patrimoniului cultural construit;
 2. Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare ale Asociației;
 3. Organizarea de campanii de informare cu privire la importanţa conservării şi valorificării patrimoniului în contextul dezvoltării urbane durabile;
 4. Elaborarea, editarea și multiplicarea cărților și publicațiilor în domeniile de prioritate de activitate ale Asociației;
 5. Elaborarea de instrumente digitale, audiovizuale şi multimedia pentru promovarea scopurilor Asociației;
 6. Cooperarea cu autorități, alte asociaţii, organizaţii naţionale şi internaţionale ale căror obiective sunt similare cu cele ale Asociației;
 7. Inițierea și implementarea proiectelor educaționale în domeniile de prioritate ale Asociației;
 8. Implicarea în procesul de protecție a patrimoniului cultural construit în conformitate cu legislația în domeniul ocrotirii monumentelor;
 9. Acțiuni de salvgardare și protecție a monumentelor istorice și a patrimoniului construit prevăzute în legislația în vigoare;
 10. Activism civic de promovare a conceptelor de dezvoltare durabilă, protejare a mediului natural și construit;
 11. Monitorizarea sistemului de protecție al patrimoniului cultural;
 12. Acordarea, în conformitate cu cerințele legislației, a asistenței de consultanță, analiză, evaluare sau monitorizare în sfera dezvoltării durabile, urbanismului, planificării urbane, precum și a patrimoniului construit.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
URMĂREȘTE-NE
2021
Save Chișinău
© Toate drepturile rezervate
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website